Mirador

Rez profilom Mirador 682
Profil Mirador 682
Rez profilom Mirador 782
Profil Mirador 782
Rez profilom Mirador 783
Profil Mirador 783
Rez profilom Mirador 923
Profil Mirador 923

Okná sú vyrábané z kvalitných certifikovaných eurohranolov, ktoré zabezpečujú tvarovú stabilitu krídiel a rámov. Všetky exportované vodorovné plochy okna sú chránené hliníkovými soft okapnicami, odstraňujúcimi najčastejší defekt povrchovej úpravy okien. Koncovky krídlovej ako aj rámovej okapnice presne kopírujú profil okna a tým zamedzujú prieniku vody do kritických miest okna.

Výrobky sú vybavené celoobvodovým kovaním Maco (Siegenia) zabezpečujúce jednoduché a pohodlné ovládanie okenných krídiel. Pri otváravo - sklopných oknách je samozrejmosťou mikrovetranie.

Optické prepojenie interiéru s exteriérom, ako aj tepelnotechnické vlastnosti zabezpečuje izolačné dvojsklo (trojsklo) výhradne od firmy Nitrasklo a.s.. Koeficient prechodu tepla je možné vybrať podľa požiadaviek zákazníka (1,5; 1,2; 1,1; 0,8; 0,6). Štandardne sa do okien používa izolačné dvojsklo s koeficientom prestupu tepla Ug = 1,1 W / m2.K s nerezovým distančným rámikom (teplý okraj), ktorý výrazne vylepšuje tepelnotechnické vlastnosti v spodnej časti zasklenia. Tým sa eliminuje vznik kondenzu (vodnej pary) v tejto časti zasklenia.

V oknách je okrem 2 štandardných tesnení samozrejmosťou aj tretie doplnkové tesnenie pod zasklievacou lištou, ktoré odstraňuje kritický detail v tomto mieste a následne aj kondenz vodnej pary pod zasklievacou lištou.